Eget satsingsområde. Grid transportdesign

- - 15. mai 2017
NSB_sommerbruddet_mennesker_1

Transportdesign handler om utvikling av tjenester og produkter som tilrettelegger for sømløs transport av personer eller varer i det offentlige rom. 

Tilnærming

I kjernen av alle Grid sine leveranser ligger en strategisk og brukersentrert tilnærming. Når vi jobber med transportdesign hjelper vi våre oppdragsgivere med å identifisere, forstå, tilrettelegge og utforme tjenestetilbud og produkter for transport og transitt.

Ved å tenke på tvers av aktører, områder, digitale eller fysiske uttak, åpner vi for nye mulighetsrom. Det handler om mennesker til fots, med sykkel, bil, buss, trikk, tog, båt og fly.

Transittpunkter-960x243

På en reise fra A til B er det sjelden bare én aktør som eier alle kontakt- eller transittpunkter. Reisende knytter derimot ofte hele reiseopplevelsen til en aktør og dømmer tjenesten deretter.

Det er med andre ord essensielt å forstå hvilken situasjon de reisende befinner seg i, både før, under og etter hun/han møter tjenestetilbudet, for å kunne skape løsninger som svarer til forventningene.

Unik bransjeerfaring

Grid har erfaring med produkt- og tjenesteutvikling knyttet til kollektivtrafikk, knutepunkt, flyplasser og offentlige rom. Alt fra tilbydere av kollektivtransporttjenester som Ruter og Bane NOR, til kommersielle tilbud på flyplasser for Select Servicepartner (SSP) eller kulturtilbud for gående langs Havnepromenaden i Oslo.

Transport-og-transitt-960x579

Praktisk og operativ erfaring gjennom mer enn 15 år med design av transportrelaterte tjenester gir oss unik innsikt vi tar med oss inn når vi jobber med våre kunders problemstillinger.

Vår evne og erfaring til å se de reisendes behov, både med et kommersielt og ikke-kommersielt blikk, gjør oss i stand til å levere økonomisk bærekraftige løsninger.

Komplekse tverrfaglige prosjekt

Vår kompetanse på strategisk rådgivning, navneprosesser, visuelle identiteter, pakningsdesign, retail-, produkt- og omgivelsesdesign, web- og tjenestedesign gjør oss i stand til å levere komplekse tverrfaglige prosjekt.  

Monitoroppheng for Bane NOR. Industridesign og animasjon

Teamene settes sammen av dyktige medarbeidere fra ett og samme selskap. Mange med en interesse langt over middels for transport- og transittdesign.

Ruter_wayfinding_wayshowing_metro10-960x540
Design av montere, skilt og trafikantinformasjon for Ruter. Foto Mark Purnell

For oss handler all design om resultater, og for å få resultater kreves et uttak. Strategi, mulighetsstudier, behovsanalyser, profilering, informasjonsdesign, produktutvikling av møbler og elementer, veivisningssystemer, skilt og dokumentasjon. Alt henger sammen.


 

BaneNor_Plattform3_4-960x501
Design, møbleringsplan og visualisering av oppgradert plattform på Oslo Lufthavn Gardermoen Stasjon. For Bane NOR

Sluttbrukeren er mennesker. Og de gode resultatene kommer kun når tjenesten eller produktet innfrir brukeres behov og forventninger.

Følg oss

Transportdesign er et eget fag- og satsningsområde i Grid. Følg oss på vår nye landingsside Grid transportdesign. Siden er stadig under utvikling og suppleres løpende med prosjektdokumentasjon, artikler og fagstoff.

Velkommen ombord!

Toppbilde: I forbindelse med design av avviksskilt og veifinningssystem for NSB. Foto: Anton Soggiu