Grid søker strategisk rådgiver

- - 20. februar 2020
Grid_design_3-1920x1080

Vi søker ny strategisk rådgiver som skal jobbe med brukeropplevelser.

Digitale kontaktpunkt

Brukeropplevelser forstår vi i Grid som brukerens opplevelse av hvordan det er å bruke eller interagere med et produkt eller en tjeneste i et fysisk eller digitalt kontaktpunkt.

I dag har vi flest oppdrag innen brukeropplevelser knyttet til fysiske rom. Men vi får, og ønsker, flere prosjekter som helt eller delvis er knyttet til digitale kontaktpunkter.

Alle prosjekter i Grid skal bidra til å utvikle eller bygge en merkevare med innsikt- og strategiarbeid som startpunkt. Og de fleste oppdragene innen brukeropplevelser har grafisk, fysisk og/eller digitalt design som en sentral del av sluttleveransen.


Helhetlige merkevareopplevelser

Grid er et av Norges mest anerkjente merkevare- og designbyråer. Med tverrfaglige team utvikler vi konsepter, design og reklame for noen av Norges mest kjente merkevarer.

Vi sier at «med innsikt og kreativitet skaper vi merkevarer som lykkes». Grid skal av våre kunder oppleves å være spesielt gode på strategi og konseptutvikling. Målet er alltid løsninger som vitaliserer merkevaren, forsterker egenart og konkurransekraft, og skaper resultater.


Det du vil jobbe med

Som strategisk rådgiver i Grid vil du ha en svært sentral rolle i et tverrfaglig team bestående av designere, kreatører og prosjektleder. Å være rådgiver innebærer et særlig ansvar for å skaffe innsikt og konkretisere problemstillingen i prosjektet, utforme strategien for hva vi vil oppnå sammen med oppdragsgiver, og sette en retning for løsningen.

Rådgiveren er med i hele prosessen frem til ferdig løsning, og er en viktig sparringspartner for hele teamet. Du blir ansvarlig for at leveransen fra oss er i samsvar med strategien og det som er avtalt med kunde, og at vi kan ha stor tro på at våre løsninger gir ønsket effekt.

Vår nye rådgiver skal arbeide i særlig grad med prosjekter knyttet til brukeropplevelser.

Besokssenter_interaktiv-960x540
Fra Bane NORs besøkssenter i Schweigaardsgate 33. Foto: Mark Purnell

Eksempler på oppdrag vi løser i dag er enklere og mer engasjerende kundereise på nettsider. Design av opplevelsessenter med fysisk, og digital interaksjon. Utvikling av systemer for trafikantinformasjon som gjør det enklere å reise kollektivt. Og layout, kommunikasjon og fysiske løsninger som forbedrer kundestrøm og forenkler beslutningsprosesser i fysiske omgivelser.

Du vil også kunne bli benyttet som rådgiver i prosjekter knyttet til utvikling av detaljhandelkonsepter og conveniencekonsepter (kiosker og serveringssteder).

I Grid arbeider vi for å skape helhetlige merkevareopplevelser. Oppdrag du er involvert i kan også inkludere utvikling av merkeplattform, visuell identitet eller taktisk kommunikasjon og reklame. Du vil da være i team med en annen rådgiver, som har særlig ansvar for disse oppgavene.

Noen av våre kunder: Bane NOR, Vy, Widerøe, Reitan Convenience, Norsk Rikstoto,  Q-meieriene, Orkla, Ekornes Beds, Coop, Bademiljø og Select Service Partner.


Bakgrunnen vi tror du har

Vi er på jakt etter deg med et tjenestedesign “mindset”. Du vet hvordan du angriper en stor, og i blant ullen, problemstilling for å kunne gjøre den håndgripelig for team og kunde. Du har erfaring i å legge opp en arbeidsprosess fra et uklart problem frem til faktiske løsninger.

For å lykkes med dette tror vi du er sterk på å innhente og/eller analysere data og informasjon slik at prosjektet får relevant innsikt. Du er også god på å bearbeide og oversette innsikt til presise strategier som gir teamet et godt utgangspunkt for å utvikle konsept og design.

Det er en stor fordel om du har erfaring fra ulike arbeidsmetoder og besitter en solid verktøykasse, og vet hvordan du best mulig utforsker problemstillinger og finner gode brukerorienterte løsninger.

Du bør ha et blikk for hva som er god design / gode kreative løsninger, slik at du kan diskutere faktiske løsninger med teamet, bruker og med kunde.

Sannsynligvis har du jobbet i flere år med å lede prosjekter fokusert på utvikling av brukeropplevelser for kommersielle aktører.

Du kan ha bakgrunn fra konseptutvikling, forretningsutvikling eller design, og i løpet av de siste årene har du utviklet deg til å bli sterk på rådgivning og strategi.

Du bør ha betydelig erfaring med utvikling av gode brukeropplevelser som er helt eller delvis digitale, slik at du kan være en spydspiss i Grids videre satsning på dette området.

Du er systematisk og analytisk, evner å lede tverrfaglige team gjennom komplekse problemstillinger, og du klarer å ha oversikt og tenke helhet i prosjekter med mange detaljer. Du har merkevareforståelse og har erfart hvordan god brukeropplevelse i alle kanaler styrker merkevaren, og gir bedre kommersielle resultater.


Kontakt Teft

Høres dette interessant ut? Send en søknad via linken på denne siden, eller ring Nejra eller Henrik i Teft, for en prat om rollen og ditt kandidatur.

Sønadsfrist er 15. mars 2020