Grid vant designkontrakt for NTNU

Henning Gustavsen - 17. november 2020
Photo-courtesy-Kerstin-Bach-IDI-_-NTNU-960x540

Det skal bli enklere å finne frem for studenter, besøkende og ansatte på NTNUs campusområder. 

Kampanje 17.11.2020

Bakgrunn

NTNU har virksomhet på 7 forskjellige hovedlokasjoner i Norge, og omfatter en bygningsmasse på over 220 objekter fra ulike tidsepoker med stor grad av variasjon, arkitektoniske kvaliteter, behov, vernehensyn etc. 

En mer enhetlig profilering og navnsetting vil styrke identiteten og forenkle hvordan man finner fram på campus. Det er også et økende behov for å informere bedre om hva som skjer i de enkelte byggene, i f.eks. kantiner, informasjonspunkter eller fakultet.

Dette innebærer at det må utarbeides en helhetlig veivisningsgsstrategi og designmanual for felles skilting for NTNUs totale virksomhet, campus og bygninger, med avklarte prinsipper for hierarki og skiltprofil fra første møte med campus og fram til målpunkt. 


Viktig kunde

I konkurranse med 5 andre byråer stakk Grid branding AS av med seieren om å lage en helhetlig veivisningsstrategi og designmanual for felles skilting for NTNUs virksomhet, campus og bygninger.

Dette er en viktig kunde for Grid. Å vinne denne betyr at vi kan satse videre på å bli best i klassen på å designe gode brukeropplevelser for folk, sier Henning Gustavsen, byråleder i Grid branding. 


Unik kompetanse og erfaring innenfor veivisning og skiltplanlegging

Grid har i dag rammeavtale med Bane NOR på blant annet skilt-og møbleringssystemer og tjenestedesign. Grid har i tillegg vært ansvarlig for utvikling av skilt og trafikantinformasjon for Ruter over en periode på 6 år.

Grid har også vært ansvarlig for helhetlig veivisnings-strategi og skiltdesign for bl.a. Sølvberget kulturbibliotek i Stavanger, Universitetet i Bergen og Havnepromenaden i Oslo.

Vi vil nok hevde at Grid er gode på å designe brukeropplevelser uavhengig av bransje eller sektor, men vi har nok opparbeidet oss en helt spesiell erfaringsbase og kompetanse innenfor veivisning, informasjonsdesign og skiltprogrammer. Det er tydelig at det verdsettes av oppdragsgiverne våre, sier kundeansvarlig for NTNU, og strategisk rådgiver i Grid, Lasse Maugesten.


Unikt teknologisk miljø

Dette er et samarbeidsprosjekt, hvor NTNUs prosjektgruppe er sentral i arbeidet. At prosjektet har tilgang til noen av landets skarpeste hoder innenfor teknologi og UX, åpner opp for noen veldig spennende muligheter i løsningene avslutter Maugesten.

– Vi er veldig fornøyd

Det er Lindis Burheim som har signert avtalen med Grid branding i kraft av sin stilling som eiendomssjef ved NTNU. Grid brandings oppgaveforståelse med forslag til løsningsmetode og prosess var svært solid. Grid kunne også dokumentere svært relevant erfaring med tilsvarende komplekse oppgaver for andre aktører.


Høy verdi for studenter, ansatte og besøkende

Det vi gjør sammen med Grid får direkte konsekvenser for hvordan brukerne opplever det fysiske møtet med NTNU og produktet vårt.

Det er en krevende oppgave vi skal i gang med. Ulike brukergrupper står sentralt i utviklingsarbeidet, samtidig som utforming og teknisk løsning skal ivareta de ulike forutsetningene som bygningsmassen representerer mht. omgivelser, bygningens utforming og vern.

Vi ser frem til å komme i gang, sier Burheim.

 

Toppbilde: Kerstin Bach, IDI : NTNU

Grid branding AS er et norsk partnereid merkevare- og designbyrå, etablert i 1982. Omsetning 2019: 34 millioner. Antall ansatte: 27. Jobber bla. med kundene: Bane NOR, Reitan Convenience, Coop, Q-Meieriene, Ekornes, Orkla, Synnøve Finden, Norgesmøllene, Widerøe og Vy Gruppen.