Tjenestedesign og kompetanseheving

Sidsel Lie - 09. januar 2014
Tjenestedesign-og-kompetanse-960x540

En gang i måneden er det fagkveld hos Grid. First Tuesday i januar var det tjenestedesign med Jan Walter Parr fra konkurrenten Eggs design. Jan Walter brenner for tjenestedesign, og er litt lei for ikke å kunne kalle seg pionér. Nesten pionér blir liksom ikke det samme.

Tjenestedesign__960x720-960x720

Tjenester designet av designere er i Norge et relativt nytt marked for designere og byråer. Et umodent marked bransjen må utvikle sammen. Vi bør altså både konkurrere og samarbeide. Spille hverandre gode, dyktiggjøre markedet og utvikle oss til det beste for landets offentlige sektor, private næringsliv, brukerne – og oss selv.

Tjenestedesign_OSL_960x720-960x720

Nye, nyttige løsninger. Økt konkurransekraft.

Designere er godt skodd for å utvikle tjenester. De er opptatt av mennesker. Har interessen for brukerens behov og utfordringer i ryggmargen. Er løsningsorientert: Hvordan kan ”dingsen” bli bedre? Mer funksjonell. Mer brukbar! Hvordan kan tjenesten forbedres til fordel for samtlige berørte? Hvordan kan vi få ned helsekøen? Politiets responstid? Øke butikkenes konvertering? Gjøre kundene fornøyde? Bedre bunnlinja? Skape bærekraftige løsninger? Få ned feilmarginene? Øke konkurransekraften?

Politi-960x639

Brukerorientering: Du ser hva det er. Eventuelt hva det ikke er.

Tjenestedesign og til dels interaksjon- og produktdesign har tatt hevd på Design thinking som handler om det brukerorienterte perspektivet. Flere byråer har tjenestedesign som eget fag- og forretningsområde.

Det kan absolutt være smart å satse på tjenestedesign spesielt – gi det et særlig fokus. Det du har fokus på blir som kjent større.

Men i Grid har vi bestemt oss for å gjøre det annerledes. Vi mener designtenkning og tjenestedesign ligger som en verdiøkende mulighet på tvers av forretningsområdene og i samtlige designdisipliner.

Grafisk design og brukerorientering

Grafisk design (er ikke glad i betegnelsen) er i denne sammenheng en særdeles misforstått disiplin. Identitets- eller kommunikasjonsdesign er på alle måter brukerorientert (people sentric-begrepet liker jeg bedre, men det blir liksom litt kleint på norsk).

Form følger funksjon. Estetikk er underordnet oppgaven. Oppgaven er forankret i strategien.

Designeren har kunnskap om hvordan vi mennesker oppfatter ting. Forstår ting. Husker ting. Hvordan vi observerer og identifiserer. Hvordan intelligensen fungerer. Sanseapparatet. Følelsene. Det designes ikke for smakens skyld.

Takk til Jan Walter! Heia Eggs!