Shell EasyClean bilpleie

Raskt ren og pen bil med Shell EasyClean.

04_Kemetyl_pakningsdesign

Bakgrunn

Kemetyl-gruppen er ett av Europas største selskaper innen sitt felt (væsker og utstyr, bilpleieprodukter og tilbehør, hygiene og husholdningsprodukter), og store på bilpleieprodukter som de produserer for Shell.

Kemetyl gjennomførte omfattende brukerstudier i flere europeiske land for å avdekke hvordan ulike brukergrupper kjøper bilpleieprodukter, og hva som motiverer eller fremstår som barrierer. Innsiktene fra studiene dannet grunnlaget for designkonseptet som kommuniserer på tvers av ulike brukergrupper (ulik alder, språk, kjønn, interesser, smak, ferdigheter, samt kulturelle og sosiale bakgrunn)

Undersøkelsene bekreftet hypotesen om at forbruker har vanskeligheter med å forstå eksisterende bilpleieserie; utydelig budskap, redsel for feilbruk, og en oppfatning av at produktene er svært omstendelige i bruk, var de største barrierene. Respondentene bekreftet også at de er positive til merkevaren Shell som garantist for kvalitet.

01_Kemetyl_pakningsdesign-1920x1080

Oppgave og løsning

Design-, kommunikasjonskonsept og informasjonshierarki gir produktene et vennligere og ukomplisert uttrykk med informasjon som er lett å forstå og bruke. Innføring av begrepet Shell EasyClean presiserer løftet om enkel og rask bruk, mens begrepet Shell EasyCare er brukt for produktserien som brukes i vedlikehold av bilens mer tekniske deler. ( kjølevæske, bremseveske osv.)

Flaskenes utforming og farge er utviklet for å utnytte kategorispråket for rengjøringen av hjemmet slik at produktene oppfattes som lett- og ufarlig å bruke

02_Kemetyl_pakningsdesign-1920x1080

Infografikk og markerte produktfordeler forenkler valg. Innføring av begrepet Shell EasyClean presiserer løftet om enkel og rask bruk.

Produktgruppenes fargekoder er utviklet i tråd med etablert kategorispråk og hjelper forbrukerne til å orientere seg i de ulike kategoriene. Resultatet er en serie med lettforståelig og vennlige produkter, men med nok teknisk preg til å fremstå med troverdig kvalitet. Mette Mossige i Prologue gjennomførte dybdeintervjuer med ulike brukergrupper for å kvalitetssikre designarbeidet før lansering.

Redesignet av Shells bilpleiesortiment inkluderte også mer tekniske produkter som bremsevæske og kjølevæske.

Shell EasyClean markedsføres og selges i de fleste land i Europa. Bildevalg og ferdiggjøring gjøres av et engelsk byrå via Shell AskBrand.

03_Kemetyl_pakningsdesign-1920x1080
05_Kemetyl_pakningsdesign-1920x1080
00_Kemetyl_pakningsdesign-2-960x540

Oppdragsgiver: Kemetyl Norge AS