Pizzanytelse med attitude

Det er godt mulig å fokusere på grunnen til å oppsøke kategorien, og likevel skille seg ut!

Nytelse på alvor

Orkla ønsket å utvikle reklamefilmer for BigOne som er tett på produkt, og viser at BigOne er et merke som tar pizzanytelse på alvor.

Nytelse er hovedgrunnen til å kjøpe pizza. På internett florerer memes med teksten “Pizza is like sex. When it’s good, it’s really good. When it’s bad, it’s still pretty good.”

More Crunchy than ever

Utfordringen var dermed: Hvordan lage produktnære nytelsesfilmer som bygger BigOne, og ikke kategorien pizza? 

Personlighet gir differensiering

Alle pizzamerker kan vise fristende pizzabilder, men BigOne skal vise dem med en personlighet som skiller seg fra konkurrenter.

Visuell identitet, pakningsdesign og reklame

BigOne går kompromissløst til verks for å gi målgruppen den ultimate pizzaopplevelsen, og skal fremstå både ustoppelig og tøff. Musikken som er utviklet til filmen har derfor et heftig driv, kameravinklene er annerledes, zoom benyttes for å skape dynamikk, og klippen er rask. 

Distinkte merkeelementer sikrer avsenderidentitet

Mediebildet er støyende og fragmentert, og en reklamekampanje skal tas ut på en rekke flater. Kravet om rask identifisering er derfor større enn noensinne.

Løsningen er å bygge brand assets – altså utvikle distinkte merkeelemnter for merkevaren som brukes så mye som mulig på tvers av flater.

Distinkte merkeelementer

Grid har revitalisert visuell identitet og utviklet pakningsdesignet for BigOne - les caset og se hvordan design og reklame spiller hverandre gode.

Fra designet viderefører vi eierskapet til blåfargen, en selvsikker tone-of-voice og bold typografi. I skippbare versjoner for SoMe, er BigOne-logoen også integrert i den blå bakgrunnen. 

Slik skapte vi reklamefilmer som sier pizza, pizza, pizza, men samtidig også BigOne, BigOne, BigOne. Særegen personlighet gir differensiering, og distinkte merkeelementer sikrer avsenderidentiteten. 

Resultater og effekt

En tydelig merkevare med sterke distinkte merkeelementer har gitt fantastiske salgsresultater: BigOne har snudd en negativ utvikling, og var i 2021 den store vinneren innen frossenpizza. 

Både i volum og verdi økte salget med mer enn det dobbelte av kategorien totalt sett.

Reklamefilmene er produsert av Flambert, mens musikken er laget av Verdens sterkeste mann.

 

Opdragsgiver: Orkla Foods

Kategori: Produkter

Leveranser: Merkevarestrategi | visuell identitet | pakningsdesign | reklame

Samarbeid: Flambert | Verdens sterkeste mann

Vi du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Thomas