En innovasjon som gjør norske hjem kledd for fremtiden!

Når Glava sitt innovasjonsselskap GlavaTech AS hadde utviklet et unikt produkt for redesign, rehabilitering og energieffektivisering av hus hadde de behov for en samarbeidspartner som kunne bidra med merkevarestrategi, navneutvikling, visuell identitet og brukeropplevelsen som skulle markedsføre og selge de nye produktene. 

Logo
Slagord
Typografi
Reform_visuell_identitet_5
Ikoner og piktogrammer
Merkeelementer
Visittkort merkeelementer
Uniformering merkeelementer
Uniformering merkeelementer

Bakgrunn

Det franske industrikonsernet Saint-Gobain er eier av en rekke selskaper innen industri og byggevare, et av disse er norske Glava og deres innovasjonsselskap GlavaTech.

Innovasjonsselskapets hovedoppgave er å utforske og utvikle nye og innovative løsninger for energieffektivisering av boliger og bygg. 

Når GlavaTech hadde utviklet et unikt produkt for redesign og rehabilitering av hus hadde de behov for en samarbeidspartner som kunne bidra med det nye selskapets merkevarestrategi, navneutvikling, visuell identitet og brukeropplevelsen som skulle markedsføre og selge de nye produktene. 

Hovedutfordring

Bak utvendig redesign og rehabilitering av hus i Norge ligger det en drøm om å skape en moderne hjem man er stolt av. For de fleste i Norge i dag er boligen en viktig del av egen identitet og personlighet, som sier noe om hvem vi er og hva som er viktig for oss. 

Samtidig opplever folk flest prosessen med å modernisere og redesigne boligen vanskelig og uoversiktlig og svært få greier å se for seg hvordan akkurat deres hus vil kunne se ut etter en ombygging. 

Tradisjonelt har det vært byggevarekjedene og profesjonelle håndverkere som har stått for salg og markedsføring av Glava sine produkter. Nå skulle den nye fasadeløsningen selges og markedsføres direkte mot privatmarkedet, kun digitalt.

Hjemmeside

Løsningen

Strategien som reflekteres i kundeløftet var: Reform skal gjøre det enkelt for alle  å oppgradere til et moderne og vedlikeholdsfritt hus!

Selv om Glava sitt nye produkt er unikt, har de fortsatt mange konkurrenter. Det nye selskapet hadde behov for et navn som var relevant for produktet - som peker på en ny og bedre måte å gjøre ting på, er lett å huske og kan brukes på tvers av markeder i Europa. Valget falt derfor på merkenavnet Reform og Reform fasade AS som virksomhetsnavn.

Det ble utviklet en distinkt visuell identitet som tydelig skiller seg fra konkurrentene, men samtidig kommuniserer kategorien Reform fasade er i. Identiteten ble utviklet for å å være godt synlig, distinkt og funksjonell på tvers av fysiske og digitale flater, fra messer og sponsorvegger, til sosiale medier og nettsteder.  

Det å selge husfasader digitalt er uprøvd, det er et stort kapitalkjøp og de færreste greier å se for seg hvordan akkurat deres hus vil kunne se ut etter et redesign. 

Vi utviklet derfor et digitalt univers som på en inspirerende, men enkel måte forklarer hva Glava sitt nye Reform-produkt er, hva du får og hvordan akkurat ditt hus vil kunne se ut hvis du velger å fornye og bygge om ditt hus med Glava sine Reform-produkter. 

Hjemmeside mobil

For kunder som ønsker en befaring kan du laste opp et bilde av huset ditt og få det tilbake visualisert med ulike design og ombyggingsmuligheter. 

Nå som selskapet er lansert er vi i full gang med å utvikle kommunikasjnskonseptet som skal ta Reform fasade ut i det norske markedet! 

Konseptet har navnet “Kledd for fremtiden” og skal vise at ved å velge Reform får huset ikke bare en ny og energieffektiv kledning; du kommer nærmere drømmehuset du kan være ekstra stolt over.