Distinkt og tilpasningsdyktig merkevareidentitet for nytt vinmerke

Grid har designet Inspira som er en helt ny vinserie utviklet for den norske importøren Publico.

Navn, visuell identitet og pakningsdesign

Bakgrunn

For å kunne svare raskt og treffsikkert på ulike «tendere» fra Vinmonopolet, hadde vinimportøren Publico et behov for å utvikle en egen merkevare. 

Egne merkevarer gjør at importøren lettere kan tilpasse drueblanding og kvalitet for å svare på Vinmonopolets ulike anbudsforespørsler. 

Lett å tilpasse. Lett å like. Lett å få øye på

Publico satser på et sortiment med mest mulig naturlige viner som ikke er tilsatt mye sukker. Publicos misjon er å gjøre bærekraftig og rettferdig vin tilgjengelig for alle.

Merkevarestrategien tilsa et merkenavn og visuell identitet som fungerer uavhengig av opprinnelsesland og druesort. Og at merkevaren får en bred og folkelig appell samtidig som den er tro mot kategorien vin.

Casebeskrivelsen fortsetter under visuellene.

Pakningsdesign
Pakningsdesign
Inspira_merkevare_vinserie01
Illustrasjon som distinkt merkeelement

Navnet Inspira skriver seg fra Latin og betyr “å puste” og er springbrettet i det kreative konseptet som både verbalt og visuelt lett kan tilpasses ulike vindruer. Navnet gir assosiasjoner til inspirasjon, frisk luft og rekreasjon

Inspira klinger godt, er lett å uttale, lett å stave og lett å huske. 

Den visuelle identitetens grafiske uttrykk er inspirert av norsk natur med ulike motiver fra typiske fjord- og fjellandskap. 

Illustrasjonsstilen er både vakker og iøynefallende. Den skiller seg godt ut i hyllene og fungerer som merkevarens distinkte merkeelementer.

Oppdragsgiver: Publico Wines AS

Kategori: Produkter

Leveranse: Merkevarestrategi | merkenavn | visuell identitet | pakningsdesign

Illustrasjon: Grid branding