Frøya snur opp ned på kategorien

Ultrafersk lakseloin i et distinkt pakningsdesign som fremhever merkevarens unike differensieringspunkt.

Bakgrunn

Frøya Salmon AS, jobber kontinuerlig med å styrke merkevaren Frøya. Norges suverent mest eksklusive lakseloin, må ikke forveksles med konkurrenten.

Produksjon av Frøya er basert på mye av den samme fremgangsmåten som annen ultrafersk laks pakket få timer etter slakt, men Frøya benytter kun de edleste delene til sine filéter. 

Kuttet på Frøya gir forbruker mer av den beste delen på fisken; loinen og mindre av det man ikke ønsker; halestykke, buk og nakke. Dette gir mer ensartede stykker med lik tykkelse, noe som gjør det enklere å få et perfekt resultat ved tilberedning og en god spiseopplevelse. 

Design og emballasje testes jevnlig mot forbruker og reell innsikt danner grunnlag for videreutvikling av merkevare og produktkonsept.

Strukturell emballasje

Fra første tanken om å snu selve emballasjen ble sådd i 2020 har Grid, Frøyas utviklingsteam, foredlingsfabrikken og emballasjeprodusent jobbet tett og iherdig med å utvikle løsningen.

Differensiert, distinkt og bærekraftig

Grid branding, Frøyas utviklingsteam, foredlingsfabrikken og emballasjeprodusenten har jobbet tett og iherdig med å utvikle en løsning som tjener to hovedformål: 

Differensiert og distinkt: Synliggjøre differensierte produktfordeler i distinkt pakningsdesign

  • Vise hele fisken.
  • Vise at det kun er loin; bare den beste delen av den beste fisken.
  • Vise Frøyas ensartede tykkelse, til forskjell fra andre lakseloins og fileter, noe som gjør det enklere å anvende produktet på eget kjøkken uten avskjær. Før var form og tykkelse delvis gjemt i den lukkede delen av pakningen.
  • Vise produktfordeler også i grafikk og tekst.
  • Vise færre, men mer distinkte merkeelementer: Forsterke Frøyas navnetrekk og parallellogrammets vinkel som indikerer et perfekt sashimi-kutt.

 Bærekraftig: Første steg på Frøyas bærekraftreise

  • Tidligere emballasje var ikke gjenvinnbar.
  • Ny farget bunnfolie 100% gjenvinnbar. Overfolie produsert av 50% gjenvunnet plast råstoff = totalt 36% reduksjon i CO2 fotavtrykk.
  • Etterhvert som tilgjengeligheten på gjenvunnet råstoff øker vil prosentandelen øke og redusere CO2 avtrykket ytterligere.
Distinkt pakningsdesign
Nytt pakningsdesign og strukturell emballasje
Ny distinkt pakning
Merkenavn og visuell identitet

Frøyas fortreffelighet

Frøya-laksen oppdrettes i havet utenfor øya Frøya helt vest i Trøndelag. Her legges grunnlaget for den unike kvaliteten. I dette området har Golfstrømmen i årtusener skapt sterke strømmer med stor forskjell på flo og fjære, som sikrer tilførsel av næringsrikt og rent sjøvann to ganger i døgnet. I generasjoner har dette naturfenomenet skapt ideelle levekår for laksen. 

Frøya merkevaren ble etablert i 2010 som høykvalitets alternativ til annen norsk lakseloin. Frøya selger i dag over 1000 tonn ultraferske lakseloins til forbrukere i norden, Europa og enkelte land i Asia.

Grid har vært Frøyas merkevarebyrå siden 2016 og er ansvarlig for helhetlig kreativt konsept og branding. 

Oppdragsgiver: Frøya Salmon AS

Kategori: Produkter

Leveranse: Merkevarestrategi | pakningsdesign | reklame

Produsent: Join Forces / Grid branding

Regi: Joon Brandt

Se også innledende prosjekt: Redesign og styrket posisjonering

 

Vil du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Kristian

Strategisk rådgiver i Grid branding


Kristian Lyse

Strategisk rådgiver

kristian.lyse@grid.no

+47 982 68 345