Narvesen - vi er her for deg

Narvesen har vært kunde i Grid branding siden 2019. Samarbeidet startet med et ønske om å revitalisere merkevaren. Siden den gang har vi jobbet med alt fra strategi til design og kommunikasjon.

Bakgrunn

Etter snart to års arbeid begynner resultatet å manifestere seg, både i og utenfor butikk. For å tydeliggjøre denne endringen for målgruppen produserte vi i sommer nye profilfilmer for Narvesen.

Hovedfilmen er optimalisert for sosiale medier, hvor vi vet målgruppen tilbringer mye tid. Det er også produsert ulike kortversjoner særlig tilpasset Instagram og Snapchat.

Viktigheten av å være tilstede i målgruppens hverdag

Filmene tar utgangspunkt i kundenes hverdag, og viser hvordan Narvesen er tilstede både i hverdagen og i kosen. 

Som markedsleder innen convenience i Norge setter Narvesen standarden for mat og drikke på farten, og det var særlig dette vi ønsket å få frem på en måte som gjorde det relevant for målgruppen.

Smart bruk av merkeelementer

For å sikre tydelig avsenderidentitet befinner filmene seg i et univers som målgruppen raskt og enkelt oppfatter tilhører Narvesen. Hovedfilmen begynner utenfor en Narvesen-kiosk slik at dette etableres allerede i første bilde. Videre benyttes både fonter og språk som kan gjenkjennes på tvers av flater og uttak for Narvesen. 

Dette er med på å sørge for at filmene gjør en god jobb for Narvesen spesielt, og ikke bare convenience generelt. Noe som er en risiko når man lager reklame som tar utgangspunkt i kategorier og situasjoner flere merkevarer kan knyttes til.

Resultatet av arbeidet er filmer som tydelig posisjonerer Narvesen, og som er enkle for forbruker å dekode, slik at de ikke er avhengig av å se sluttplakaten for at filmen skal oppnå god merkegjenkjennelse.

Oppdragsgiver: Reitan Convenience

Kategori: Tjenester

Leveranse: Reklame

Produksjonsselskap: Try Film

Andre prosjekter: Identitet og kommunikasjon i butikk | retailkonsept | Gangbar