Fra Landteknikk til Skala

Inspirasjonen til merkenavn og bedriftsidentitet ligger i virksomhetens verdiforslag som leverandør av effektive prosesslinjer til næringsmiddelindustrien

Merkenavn og logo

Nytt navn og visuell identitet for Landteknikk

Navnet er nå Skala Prosessteknikk etter 64 år som Landteknikk, og 75 år i virksomhet.

Inspirasjonen til navn og bedriftsidentitet ligger i virksomhetens verdiforslag som leverandør av effektive prosesslinjer til næringsmiddelindustrien:

  1. Skalafordeler eller skalaeffekter betegner, innen produksjonslære, en situasjon hvor kostnadene blir mindre per produserte enhet når antall produserte enheter øker. 
  2. Ingeniørenes bruk av skalering og forholdstall under utvikling av ny teknologi og prototyper.
Nytt navn og merkeelementer

Det nye merkenavnet Skala er nå grunnstammen i en konsernstruktur med fem datterselskaper med relevant og komplementær kompetanse: Skala fabrikk, Skala Food Tech, Skala Maskon og Skala Optimove.

Og gjennom Skala Akademiet tilbys målerettede kurs for teknisk personell, driftsoperatører, automasjonsansvarlige og vedlikeholdspersonell.

 

Oppdragsgiver: Skala AS

Kategori: Virksomheter

Leveranse: Merkevarestrategi | navn | visuell identitet