Les fra arkivet om Statoil sin logo anno 1984

– Enhver bruker av designhåndboken bør informere sine omgivelser om symbolets egentlige bakgrunn og ide…

Designhåndbok

Visuell identitet for Statoil. Redesignet i 1984 av Reidar Holtskog | Art Aid (Grid branding). Typografi- og designsupport ved Mervyn Kurlansky, Pentagram.

Original logo og symbol ble i sin tid tegnet av Øyvind Olsen i den gang AS Idekommunikasjon som var arbeiderrørslas eget reklamebyrå. Statoil ble opprettet ved vedtak i Stortinget i 1972 og vi kan regne med at Olsens logoarbeid startet omkring da. 

Du kan lese Statoils historie og se den første logoen i artikkelen Statoil som rød tråd i Norges oljemodell

Dette er et lite knippe scannede bilder, samt teksten om symbolet, fra en meget tykk designhånbok av 1984.

Designhåndbok 1984

Original logo og symbol tegnet av Øyvind Olsen, og som vi kan lese i teksten om symbolet fra designhåndboken er hans tanker og ideer ivaretatt. - Om enn med en liten pekefinger.

Om Symbolet

Symbolets form kan, i tillegg til navnet, si noe om selskapets virksomhetsområde og verdier. Statoils symbol tar nettopp utgangspunkt i dette. Symbolet illustrerer følgende:

Jorden som omslutter naturressursene i dens indre, eks. olje og gass, er symbolisert ved sirkelen, naturressursene ved den dråpelignende indre form.

Åpningen på toppen er menneskenes verk og symboliserer borehullet. Spissene, eller flammene på toppen, er et symbol på naturressursene omgjort til energi.

Designhåndbok 1984

Som man forstår ligger det mye i Statoil symbolet. Til daglig blir symbolet betegnet som “dråpesymbolet” eller bare “dråpen”. Dette gir et for snevert inntrykk av de symbolske verdier som ligger i formgivningen. Man bør derfor slutte å betegne symbolet som dråpen o.l. og kun kalle det Statoils symbol.

Enhver bruker av designhåndboken bør informere sine omgivelser om symbolets egentlige bakgrunn og ide.

Designhåndbok 1984
Designhåndbok 1984

Symbolet er utviklet som et selvstendig designelement, men forekommer oftest i kombinasjon med Statoil logo. Veiledende bruksregler for logoprogrammet finnes i seksjon COriginaler for produksjon finnes bakerst i håndboken. (Sitat slutt). 

Oppdraget for Statoil var en av de jobbene som tidlig bidro til solid etablering av Art Aid.

Designhåndbok 1984

 

Byrå: Art Aid | Grid branding

Designansvarlig: Reidar Holtskog

Typografi- og designstøtte: Mervyn Kurlansky

Oppdragsgiver: Den norske stats oljeselskap AS