Technip Norge

Med 38.000 ansatte i 48 land er Technip en av oljeservicebransjens tungvektere.

Technip-design_1

Selskapet

Technip S.A er et fransk selskap som utfører prosjektledelse, engineering og konstruksjon for energibransjen. Med rundt 38.000 ansatte i 48 land er Technip en av oljeservicebransjens tungvektere.

Technip Norge har 700 ansatte med fokus på rørsystemer og offshoreaktiviteter. Technip har vært 30 år i Norge, og er en av oljebransjens ledende kontraktører, og som har bidratt mye til utviklingen av oljefeltene på norsk sokkel.

Technip-design_2

Samhandling og intern kultur

Technip Norges gamle kontorer i Sandvika var utdaterte og hemmet utvikling og kreativitet. Det nye flotte hovedkontoret til Technip på Lysaker, tegnet av ARCASA og bygget av NCC, gir helt nye muligheter for vekst, samhandling og bygging av intern kultur.

I tøffe tider for oljebransjen er det viktig for Technip å se fremover samtidig som de holder på kulturen og suksesshistoriene gjennom 30 år på norsk sokkel. Technip igangsatte et endringsprosjekt med Preben Sander og IARK som førte til at Grid Design kom inn som design- og kommunikasjonspartner.

Technip-design_3

Frem og ut av arkivet

Prosjektgruppen mente det var viktig å benytte anledningen til å løfte Technips historie og betydning frem og ut av arkivskapene. Technip Norge er en spennende, innovativ, multikulturell og moderne organisasjon og dette ønsket man å forsterke gjennom kommunikasjon.

Technip-design_4
Technip-design_5
Techniph-design_7
Tecknip-design_6
Technip_gridweb
Technip Norges gamle kontorer i Sandvika var utdaterte og hemmet utvikling og kreativitet. Det nye hovedkontoret gir helt nye muligheter for vekst, samhandling og bygging av intern kultur.

De nye moderne lokalene flott innredet av IARK gir mye rom for kommunikasjon. Prosjektet (ved konseptansvarlig Preben Sander og Grid Design) kartla gjennom en grundig prosess hvilke historier og produkter som kunne trekkes frem, visualiseres og gis plass.

Technip Norges gamle kontorer i Sandvika var utdaterte og hemmet utvikling og kreativitet. Det nye hovedkontoret gir helt nye muligheter for vekst, samhandling og bygging av intern kultur.

Det ble også kartlagt hvilke grafiske systemer man trengte for enklere navigasjon og wayfinding, og hva man trengte av skjerming og markering av spesielle områder.

Grid tegnet i samarbeid med IARK en resepsjon som gjenspeiler det visuelle språket i grafikk og produktdesign forøvrig.

B17R0955-203x300

Det ble utviklet en kombinert markering og skjerming av møteområder i tre trinn, i tillegg til et skiltsystem for rom, og en sikkerhetsmarkering av glassflater. Historier fikk liv gjennom tekst og illustrasjoner.

Historiene, produktene og de praktiske hensynene til skjerming og sikkerhetsmarkering ble kombinert i et spennende uttrykk. Opp gjennom etasjene i bygget ble de grafiske elementene forenklet i forhold til omgivelsene; i interne lokaler ble uttrykket dempet ned til det rent funksjonelle.

Techibition

B17R0943-200x300

For å fremheve den indre stoltheten både internt og eksternt, ble det utviklet eksponeringsenheter for innovasjoner, produkter og skip som er spesielt viktige for Technip.

Utstillingen ble kalt Techibition. Disse utstillingsenhetene er plassert på strategiske steder i møtesenteret i første etasje, der besøkende og Technip-ansatte møtes.

Prosjektet startet høsten 2014, designarbeidet ble utført fra januar 2015 og implementert i bygget i perioden juni-august 2015.

Oppdragsgiver: Technip Norge AS

Interiørarkitektur: IARK

Foto: Yvonne Wilhelmsen, Grid Design