Stiftelsen Lillehammer museum

Det kulturelle Lillehammer representerer en populær turistdestinasjon for både nasjonale og internasjonale besøkende.

Stiftelsen-Lillehammer-museum-visuell_identitet_1

Visuell identitet Maihaugen

Grid har utviklet en visuell identitet for Stiftelsen Lillehammer museum, som styrer de kulturelle attraksjonene Maihaugen, Postmuseet, Aulestad, Bjerkebæk og Norsk håndverksinstitutt.

Visuell identitet Postmuseet

Identiteten vil fasilitere en mer effektiv markedskommunikasjon, forbedre selve opplevelsen av merkevaren og øke muligheten for enda flere besøkende.

Visuell identitet Bjerkebæk

Nytt navn som det går an å huske

SIKA var tidligere navnet på Senter for Immateriell Kulturarv. Og faktisk i fullversjon SIKA NHU. NHU står for Norsk handverksutvikling.

Visuell identitet

Vi gratulerer Norsk håndverksinstitutt med nytt og begripelig navn.