Nye fly og nytt design

Widerøes Embraer E190-E2 profileres i henhold til de nye designprinsippene og visuelle grunnelementer.

Visuell identitet
Visuell identitet og designprogram flyselskap
Farge som distinkt merkeelement
Grønn som logofarge og merkeelement
Designprosess
Logo
Visuell identitet og merkeelementer

Utfordring

Widerøe kjøpte i 2018 nye jetfly fra Brasil av merket Embraer. Disse skulle profileres i henhold til de nye visuelle merkeelementene, men vi møtte én ekstra utfordring: Det fantes lite av nødvendig informasjon og spesifikasjoner, og språkbarriérer bidro til at detaljert informasjon om flyet ikke var tilgjengelig.

Profileringen på flyet hadde også en pragmatisk utfordring da Widerøe har planer om å også leie ut de nye jetflyene, og flyene må derfor kunne nøytraliseres og omlakkeres raskt og rimelig.

Løsning

Embraer-flyet er en helt ny flytype og var uten tilgjengelige 3D-modeller. Grid måtte derfor utvikle modeller med utgangspunkt i fabrikkens produksjonstegninger.

Grafisk design

Grid var tilstede i Brasil da flyet skulle folieres med det nye designet. Det ble mange runder med plasseringen av flyregistreringsnummeret og vi jobbet tett med Widerøes tekniske avdeling for å finne beste plassering.

Programvarene Microstation, Illustrator og Photoshop ble brukt for å visualisere og teste forskjellige designuttak. Dette gjorde at det ikke var behov for å printe og montere ulike designvarianter for å få riktig inntrykk av designet.

Under kvalitetssikringsarbeidet ble det oppdaget feil i monteringen av Widerøes designelementer og at skrifttypen i flyregistreringsnummeret ikke var tegnet etter norske luftfartsbestemmelser.

Grids designer spesialtegnet bokstavene i henhold til lesbarhetskrav og Widerøes tekniske personell kunne samtidig involveres i designprosessen og nødvendige justeringer ble gjort fortløpende.

wideroe_embraer_flydesign_13

Widerøes nye jetfly ankom Bergen flyplass 9. april 2018.