Agil produsent av radiofarmaka med presisjon i både virksomhet og merkevare

Med bred involvering og forankring i organisasjonen ble det utviklet verdier og ønsket posisjon som grunnlag for valg av navn og visuell identitet for et internasjonalt marked.

Bakgrunn og oppgave

IFE (Institutt for energiteknikk) divisjon radiofarmasi skulle skilles ut som egen virksomhet. Grid fikk i oppgave å fasilitere prosess for etablering av verdipyramide (verdier, misjon og visjon), utvikle merkevareplattform, navn, visuell identitet, distinkte merkeelementer og webdesign.

Strategi

Virksomheten sin visjon - både som utvikler, produsent og distributør, er å realisere morgendagens kreftmedisin. En ny merkevare innen radiopharmasi i et internasjonalt marked må stå godt i kategorien - med riktig dose autoritet, samtidig som den er distinkt nok for både mental og juridisk registrering. 

Presisjon og agilitet er nøkkelord i verdipyramiden og posisjonering av merkevaren.

Løsning

Merkenavnet Agilera er et teleskopord - en forkortet sammentrekning av Agile og radium (Ra; forkortelse for radium). Navnet peker på løftet om agilitet som er kritisk i utvikling, produksjon og levering av radioaktiv kreftmedisin, samt kategorien og spesialiseringen; radiofarmasi. Tonaliteten (navnets melodi) er ladet med omsorg. Virksomhetsnavnet er Agilera Pharma AS.

Oppsummerte nøkkelegenskaper og effekt: Relevant meningsinnhold. Lett å huske. Godt å si - vi liker å si det. Fungerer på alle språk. Varemerkeregistrert som navn i Norge, EU og USA.

Designløsningen fokuserer på presisjon og agilitet gjennom et visuelt konsept som tar utgangspunkt i et sikte. Krysset alene gir også assosiasjoner til helse og farmasi-språket.

Et grafisk mønster reflektere det organiske og menneskelige der siktet/medisinen opererer. Fargepaletten signaliserer både kompetanse og innovasjon, der kontrasten mellom den dype blå og den lysende grønne skiller Agilera fra et mer tradisjonelt pharmasi-landskap.

Den lysende grønne fargen er hentet fra fargen som radium utstråler.

Agilera_navn-og-visuell-identitet_2
Agilera_navn-og-visuell-identitet_4
Agilera_navn-og-visuell-identitet_5
Agilera_navn-og-visuell-identitet_6
Agilera_navn-og-visuell-identitet_7
Agilera_visuell-identitet_8
Agilera_visuell-identitet_10

Oppdragsgiver: Agilera Pharma AS

Kategori: Virksomheter

Leveranse: Merkevarestrategi | navn | visuell identitet | webdesign

Vil du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Thomas

Strategisk rådgiver i Grid branding


Thomas Higgins

Strategisk rådgiver

+47 901 25 584

thomas.higgins@grid.no