Visuell identitet og distinkte merkeelementer for Widerøe’s Flyveselskap

Nytt designprogram for Norges eldste flyselskap.

Logo og designprogram
Visuell identitet og designprogram
Identitetsdesign og branding
Visuell identitet og branding
Merkeelementer og branding
Merkeelementer og branding
Merkeelementer og branding

Bakgrunn

Grid har siden 2008 vært Widerøes strategiske designpartner.

I 2016 fikk vi i oppdrag å redesigne flyselskapets profil, da selskapets daværende visuelle identitet ble oppfattet som lite synlig og dårlig tilpasset behovet for enkel navigasjon og wayfinding på flyplasser.

Kartlegging- og innsiktsarbeidet viste blant annet at Widerøe logoen med hvit bakgrunn fungerte dårlig på Avinors monitorer. Dersom vi skulle lykkes i arbeidet med å styrke synligheten, måtte hele Widerøes designprogram og alle kontaktpunkter redesignes.

Målet har vært å gjøre merkevaren mer distinkt i alle kanaler og på alle flater.

Løsning og resultater

Widerøe er flyselskapet som kan fly deg og dine til steder ingen andre kan.

Denne posisjonen var førende for fjellformasjonen som danner ryggraden i det nye designprogrammet. En fjellformasjon som minner om vestlandsalpene og alle de avsidesliggende steder som Widerøe flyr til.

Widerøe-kortet med nytt design og kommunikasjonskonsept i fysiske og digitale kanaler.

Widerøe-kortet med nytt design fysisk og digitalt.

Widerøes nye fjellformasjon er benyttet på ulike kommunikasjonsflater, både fysiske og digitale. Det er to versjoner; en rolig versjon som brukes på alle flater unntatt skilting/wayfinding, fly og bakkeutstyr. Den kraftigere brukes på mer på trafikale punkter, siden de trenger en kraftigere profilsignatur.

Flyplasser er stressende omgivelser, og universell utforming av design og at det er enkelt å finne frem dit man skal er spesielt viktig. Vi utførte kundeflytanalyser og spørreundersøkelser, og på basis av disse utviklet vi servicesentre mer tilpasset kundens behov og system for bedre informasjonformidling i avvikssituasjoner.

Med dynamisk skjermkommunikasjon i skranker, tydeligere logo, WCAG-godkjente skrifttyper og klarere farger ble det lettere for de reisende å orientere seg og navigere gjennom innsjekk, kjøp av billetter og å forstå avvikssituasjoner på flyplassen.

Widerøe logoen ble redesignet for bruk på Widerøes nye hovedfarge, mellomgrønn. Fargen ble valgt da den er både varm og energisk, og besitter gode egenskaper i navigering fra et sted til et annet, uavhengig av flatenes størrelser og egenskaper.

 

Oppdragsgiver: Widerøe AS

Kategori: Virksomheter | tjenester

Leveranse: Visuell identitet | brukeropplevelse