Ruter skiltsystem for T-bane

Det var nødvendig å finne de beste løsningene for alle berørte uten å kompromisse med de reisendes behov.

ruter1
ruter2
ruter3
Trikk

Bakgrunn og oppgave

Målet var et sømløst, intuitivt informasjonssystem på brukernes premisser. Utviklingen av skiltprogrammet gikk fra å være et typisk wayfinding prosjekt til å handle om reiseopplevelsen.

I arbeidet med det nye systemet har designerne kartlagt og analysert hele reisens etapper og kommunikasjonsflater. Kravene til universell utforming, funksjonalitet og teknisk utførelse har vær