Ruter utrulling av skiltsystem

Systemet skal tåle ulike værforhold, varme og kulde, hærverk og brann. Stå godt til lokal arkitektur og kunst, og være bestandig over lang, lang tid. Og det skal selvfølgelig ha universell utforming.

2012-2015_Utrulling_8

Bakgrunn

T-banestasjonene i Oslo og Akershus har lenge hatt behov for ny og bedre skilting.

Nedslitte skilt og mangelfull veivisning sto i sterk kontrast til Ruters ambisjon om å tilby verdens beste trafikantinformasjon for reisende. Et nytt og helhetlig skiltprogram ble besluttet designet og utviklet med fortløpende utrulling.

 

Oppgave og løsning

Grid har i samarbeid med Ruter videreutviklet skiltprogrammet, som inneholder henvisningsskilt, stasjonsnavnskilt, fjernsignal, informasjonsvitriner og kortleserstolper.

Skiltsystemet er bygget opp av modulbasert rammeverk hvor informasjon enkelt kan skiftes og vedlikeholdes.

2012-2015_Utrulling_1

Utformingen av de fysiske skiltene, plassering og det grafisk innholdet med farger, piktogrammer og tekst, er optimalisert på brukernes premisser og i forhold til teknisk funksjonalitet. Universell utforming, wayfinding og sikkerhet er et tema i alle avveininger.

Skiltsystemet skal implementeres på Ruters over 100 T-banestasjoner. Det blir stilt store krav til robusthet og fleksibilitet, både i uttrykk og funksjonalitet.

Systemet skal tåle ulike værforhold, varme og kulde, hærverk og brann. Stå godt til lokal arkitektur og kunst, og være bestandig over lang, lang tid.

2012-2015_Utrulling_2

2012 – 2017

Fra 2012 og frem til sommeren 2015 har over 50 T-banestasjoner i Oslo og omegn fått nytt system. Deriblant Kolsåsbanen, Sentrumsstasjonene, Røabanen, Grorudbanen, Lambertseterbanen og Østensjøbanen.

Utrulling av flere stasjoner vil fortsette ut 2017. De fleste av våre leveranser er innen designdisiplinene tjeneste-, industri-, grafisk- og kommunikasjonsdesign.

2012-2015_Utrulling_3
2012-2015_Utrulling_4
2012-2015_Utrulling_5
2012-2015_Utrulling_7
2012 - 2015 Stasjonene langs de fargede linjene står ferdig med nytt skiltsystem