Med nytt fokus kommer nye butikker

Narvesen med sin over 100 år gamle historie som markedsleder i Norge, er toneangivende for hvordan convenience oppfattes her i landet. Et taktskifte med fokus på god mat og drikke gir utslag i butikken.

Narvesen_retail_01

Bakgrunn

Siden starten for over 100 år siden har Narvesen fulgt med på hva vi nordmenn trenger i hverdagen. Denne tilpasningsdyktigheten gjør at Narvesen har klart å holde seg relevant og attraktiv. 

De siste årene har convenience-markedet endret seg betraktelig, og nye tilpasninger er nødvendig. Sammen med Grid har Narvesen utviklet en ny strategi der mat og drikke har mye større fokus enn tidligere.

Visuell identitet og retailkonsept

Revitalisering av Narvesens butikkonsept

Strategiprosessen resulterte i et butikkonsept hvor det er raskt og enkelt å velge mat og drikke, samtidig som omgivelsene fremstår mer innbydende. 

I samarbeid med Marius Nyhus, konseptansvarlig for Reitan Retail, har vi utviklet tydelige matkategorier og et menysystem som gjør det lett å navigere i produktutvalget. Det bidrar til å senke transaksjonstiden for folk på farten. 

Antallet plakater er redusert, og skjermkommunikasjon benyttes mer effektivt. Lunere belysning løfter kvalitetsopplevelse i butikken og maten som serveres.

Retail konsept
Identitet og retailbranding

En ny butikkutforming

Det finnes ikke to helt identiske butikker blant Narvesen sine om lag 300 utsalgssteder, så et butikkonsept som er tilpasningsdyktig var essensielt. 

Butikkonseptet er fokusert rundt selve disklinjen som er nå butikkens visuelle og verbale kjerne. Det er her man finner gode matløsninger på farten, enten man preferer en pølse, Grandiosa pizza, Gangbar produkter eller rett og slett en nystekt bolle. 

Disklinjen kan nå trekkes helt frem til kundestrømmen på kjøpesentre slik at vi oppnår gode eksponeringsmuligheter for forbipasserende, og samtidig utnytte selv små butikkarealer på en effektiv måte. I større butikker finnes også sitteplasser for de som vil nyte maten der og da.

Ny butikkommunikasjon

Selv om antall plakater er redusert, har de få som står igjen en viktig rolle i å formidle nyheter og annen taktisk kommunikasjon. Grid har skapt en ny visuell struktur der fersk mat står i fokus med nøytrale bakgrunns toner slik at matkvaliteten kommer tydeligere frem. 

For ferdig emballerte produkter finnes et visuell system som gjør at disse produkter kommer tydelig frem. Budskap skal være kort og konsist uten unødvendige budskap slik at folk med dårlig tid kan raskt navigere i tilbudene og ta besluttninger. Nye kommunikasjonsflater bak disken med en tydelig menystruktur hjelper kundene til å finne noe godt å spise. 

Identitet og retail branding

Nye fasadegrep

Narvesen navnetrekket trenger symbolet sitt for å sikre visuell gjenkjennelse og styrke, og det reflekteres i vår nye fasadeløsning. 

Ny vindusfolie sikrer kravene tilknyttet universell utforming, og samtidig fungerer som et navigasjonselement, eller fjernsignal for butikken. 

På butikker med fasader, finnes det sitteløsninger for de som vil nyte maten sin ute. En storskjerm som kommuniserer ulike mattilbud finnes også som en del av fasadeløsningen og vil være behandlet i mer detalj i andre Grid artikler.

Retail branding
Identitet og retailkonsept

Det justerte butikkonseptet gjør at Narvesen nå kan møte behovsendringen i markedet, der matkvalitet står sentralt, og bidra til å endre oppfattelsen av hva Narvesen er og hva de leverer.

Oppdragsgiver: Reitan Retail

Kategori: Tjenester | retail

Leveranse:  Merkevarestrategi | retailkonsept | visuell identitet | reklame

Butikkfoto: Charlotte Sverdrup

Andre prosjekter: Identitet og kommunikasjon i butikk | profilfilm | Gangbar

Vil du vite mer om prosjektene? Ta kontakt med Thomas

Strategisk rådgiver i Grid branding

Thomas Higgins

Strategisk rådgiver

+47 901 25 584

thomas.higgins@grid.no