Kunnskap for en bedre verden

Felles rekrutteringskampanje for Norges største universitet - NTNU, som både fungerer for universitetet som helhet og videre ned til fakulteter og spesifikke studieprogrammer. 

Bakgrunn

NTNU er med sine 43 000 studenter Norges største universitet. Institusjonen tilbyr nesten 400 studieprogrammer fordelt på 55 institutter over 8 fakulteter i 3 ulike byer. 

Oppgave

Skape en felles rekrutteringskampanje for hele NTNU, som skal fungere for universitetet som helhet og videre ned til ulike fakulteter og spesifikke studieprogrammer. 

Strategi

For å gjøre studiene ved NTNU aktuelle for målgruppene og relevante i deres liv, kobler vi samfunnsmessig engasjement opp mot ulike fagområder og til NTNUs visjon; kunnskap for en bedre verden.

Casebeskrivelsen fortsetter under videoene.

NTNUs visjon og slagord

Løsning

Gjennom en undersøkelse testet vi i hvilken grad nordmenn tror vi sammen kommer til å løse utfordringene samfunnet vårt står overfor. Tematikken var linket til de 8 fakultetene. 

I reklamen ble resultatene presentert: X av 10 nordmenn tror ikke at vi løser utfordringen - men det tror vi på NTNU. Dette oppfordrer de potensielle studentene til å studere på NTNU og bli med på å bruke kunnskap for å skape en bedre verden innenfor sitt interessefelt. 

Vi åpnet også opp for kommunikasjon på studieprogram-nivå, hvor vi benyttet kampanjens visuelle uttrykk, men budskapsmessig spisset mot konkrete interessepunkter ved hvert unike studium. 

Oppdragsgiver: NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kategori: Tjenester

Leveranse: Reklame

Vil du vite mer om dette prosjektet? Snakk med Kristian

Strategisk rådgiver i Grid branding

Kristian Lyse

Strategisk rådgiver

kristian.lyse@grid.no

+47 982 68 345