Morgenlevering er blitt en tydeligere merkevare med økt relevans

Sammen med Grid har Morgenlevering justert merkeposisjonen, endret den visuelle identiteten, utviklet en brand plan og laget ny reklame.

Posisjonering

Morgenlevering er en tjeneste som leverer frokostprodukter på døren før du har stått opp om morgenen. Basert på en forbrukerundersøkelse utført i samarbeid med Kantar, utviklet vi en ny merkeposisjon. Den legger særlig vekt på de emosjonelle sidene ved merkevaren. 

Vi skal bort fra opplevelsen av Morgenlevering som en nettbutikk og transportør av frokostprodukter, til å bli frokostentusiasten som gjør det enkelt å bringe mer glede til andre eller seg selv. Vi skal altså dyrke Morgenleverings rolle som gledesspreder.  

Visuell identitet 

Morgenlevering har alltid hatt en sol som en del av logoen. Nå er solen fristilt, og går igjen i alle flater. Solen blir Morgenleverings viktigste merkemarkør (distinctive brand asset). Sollyset har også fått en fremtredende rolle, både som grafisk element og i billedstil. 

Reklame 

Solen får følge av den nye pay-offen: Gjør dagen lysere. Reklamen skal få frem at Morgenlevering handler om mer enn bedre juice og ferskere brød. Gleden ved å glede er like viktig. Og terskelen for å gjøre det, er lav med Morgenlevering. 

Brand plan 

Med utgangspunkt i forbrukerundersøkelsen jobbet vi ut en brand plan for de neste 12 månedene: Hva er det viktigste vi skal få målgruppene til å tenke og gjøre for å skape vekst? Og hvordan får vi det til? 

Den enkeltstående viktigste endringen; få enda flere til å tenke på Morgenlevering som en enkel løsning for å spre glede når noen har bursdag.

Morgenleverings identitet og merkemarkør
Identitet og fotomaner

Oppdragsgiver: Morgenlevering

Kategori: Produkter | tjenester

Leveranse: Merkevarestrategi | visuell identitet | pakningsdesign | reklame

Fotograf stills: Tommy Andresen 

Illustrasjon: Frode Skaren

Fimprodusent: WeMake

Vil du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Thomas